PROGRAM

Program sboru:

Sobotní shromáždění se konají pravidelně každou sobotu a začínají vždy v 9:30 studiem biblických úkolů.
Obyčejně v 11:00 pokračuje sobotní dopoledne kázáním božího slova našimi kazateli. Rozpis služeb kázáním a přehled všech akcí v našem sboru na celé aktuální čtvrtletí můžete shlédnout níže v tabulce.

Rozpis kázání na 1. čtvrtletí 2021 (změna programu vyhrazena)

8.5.2021br. Michal Balcar
15.5.2021br. Michal Balcar
22.5.2021br. Jozef Čupka
29.5.2021br. Michal Balcar
5.6.2021
12.6.2021br. Michal Balcar
19.6.2021br. Josef Hrdinka
26.6.2021br. Michal Balcar – památka Svaté večeře Páně

Dále je k dispozici stále aktualizovaný rozpis služeb v našem sboru. Tabulka je průběžně aktualizovaná členy výboru našeho sboru.