NÁŠ SBOR

Historie a současnost:

Biblické kurzy

Po „sametové revoluci“ se v roce 1989 otevřela možnost veřejného zvěstování evangelia. Br. Josef Hrdinka, který byl tehdy kazatelem sboru Praha Vinohrady, se rozhodl pořádat veřejný biblický kurz pro zájemce z okolí sboru Praha Vinohrady. Při modlitbách a uvažování o tomto úmyslu s br. Drobným dospěli společně k závěru, že by bylo účelné spojit se s dalšími bratry a sestrami a uskutečnit kurzy po celé Praze. Našlo se dost ochotných a nadšených spoluvěřících ke spolupráci. Byly zhotoveny pozvánky k roznášení po domech a plakáty k vylepování na veřejných místech. (viz obrázek, na kterém je pozvánka, která byla zveřejněna ve vydání Večerní Prahy 19. ledna 1990). 

Odezva byla velká. Ke studiu Bible se přihlásilo velké množství lidí a tak bylo organizováno 12 míst pro pokročilé a 14 míst pro začátečníky po celé Praze.Kurzy začaly hned od února 1990. Učiteli byli nejen kazatelé, ale i členové církve. Pomůckou pro vyučování byly brožurky, které průběžně připravoval a rozmnožoval br. Hrdinka. Kurzy se konaly na různých místech, ale převážně v tehdy dostupných agitačních střediscích. Jedním takovým místem bylo i agitační středisko v Praze 4, Rabasova ul. č. 1/1081. Zde se přihlásilo ke studiu Bible 81 lidí. Místnost byla světlá, vytápěná a dobře sloužila pro náš účel.

Počátky sboru
Snad proto zde rychle vznikla myšlenka založit zde i malý sboreček, kde by se konaly pravidelné sobotní pobožnosti a kam by byli pozváni i přátelé z biblického kurzu. Jelikož několik bratří a sester ze sboru Praha Vinohrady a Strašnice bylo ochotno se stát členy nového sborečku, byla věc projednána s tehdejším předsedou českého sdružení CASD br. Kysilkou. Záměr se stal skutečností a v dubnu 1990 byl za přítomností předsedy sdružení sbor založen. Prvním kazatelem byl určen vedením sdružení br. Josef Hrdinka a sborovou volbou starším sboru br. Radomír Drobný.
Ale již v roce 1990 začínala být rušena agitační střediska a dávána k dispozici pro jiné účely. Tak došlo i na nás. dostali jsme výpověď a urychleně jsme byli nuceni hledat jiné místo ke shromažďování a pro pokračování v biblickém kurzu. Dalším místem bylo agitační středisko v Praze 4, Hvězdoslavově ulici. Vydrželi jsme tam však pouze čtvrt roku a opakovala se stejná situace. Třetím místem bylo opět agitační středisko v Praze 4, Třeboňské ulici na Kačerově. Zde byla naděje na delší dobu, ale byla to místnost nevyhovující a hlavně zde byla zima. S obtížemi jsme tam přečkali jednu zimu a hned na jaře jsme začali hledat jiné místo. Nakonec nás přijala a pronajala nám svou modlitebnu na soboty Církev českobratrská evangelická v Praze 4, Žilinské ulici 4. Zde se náš sbor k sobotním pobožnostem scházel až do poloviny roku 2003, neboť nám skončila po téměř dvanácti letech smlouva o pronájmu stávajících prostor.Od července téhož roku jsme se scházeli v prostorách pronajatých od církve Československé husitské, která má svůj sbor umístěn také na Spořilově v zástavbě rodinných domků. Byl útulný, ale trochu menší než ten v Žilinské ulici, a tudíž našim podmínkám v některých případech nevyhovoval.V prosinci 2003 jsme se tudíž vrátili do modlitebny v Žilinské ulici, kterou již měly nově v pronájmu Křesťanské sbory. Jelikož se v našem společenství narodilo v následujících čtyřech letech několik dětí, bylo potřeba oddělit maminky s dětmi, aby se nenarušovala bohoslužba, do takto upravené místnosti. Takovéto možnosti se v kostele na Spořilově nedostávalo, proto od 9.února 2008 se setkáváme v kostele Církve českobratrské evangelické na Chodově. Je to ten sbor, který vlastnil o pět let dříve modlitebnu na Spořilově a nyní si na vlastní náklady vystavil novou na Jižním městě. S novým místem také dochází od léta 2009 ke změně názvu na sbor Praha – Chodov. V roce 2010 si připomněl sbor dvacáté výročí založení sboru, Při této příležitosti se konala 23.10.2010 slavnostní bohoslužba, kde se promítaly staré fotky a vzpomínalo se.
V současné době kazatelem našeho sboru je Michal Balcar, starším sboru Radek Veselý, tajemníkem Jiří Klempera ml. nebo třeba vedoucím pro sobotní školu Karel Klíma.