OZNÁMENÍ SBORU


Zveřejněn program kázání na 1. čtvrtletí 2024

V sobotu 13.1. 2024 byl na členském shromáždění navržen jmenovací výbor, který bude navrhovat kandidáty na obsazení sborových funkcí na další volební období.

Na novoroční bohoslužbě 13.1.2024 byl vytažen verš pro sbor na rok 2024:
Přísloví 16:9

Dále byl vytažen verš pro sobotní školku
Jan 16:33


V sobotu 21.října 2023 se uskutečnila slavnostní bohoslužba k 33. výročí založení našeho sboru. Prožili jsme opravdu vyjímečnou sobotu, kdy jsme se zase po letech mohli setkat s našimi bývalými členy i přáteli. Děkujeme všem za Vaši návštěvu.
Při této přiležitosti vznikla i vzpomínková publikace, kterou si múžete stáhnout.


Na členském shromáždění konaném dne 22.ledna 2022 byl sborem odsouhlasen náhvrh jmenovacího výboru na obsazení jednotlivých funkcí v našem sboru pro následující dva roky:
starší sboru: Radek Veselý
tajemník: Jiří Klempera ml.
vedoucí Křesťanského domova: Petra Pircová
vedoucí sobotní školy: Karel Klíma
pokladník: Monika Klemperová
vedoucí misie: Josef Hrdinka
aj.


Ti z vás, kdo mají možnost sledovat přenos bohoslužby na internetu, stále je možnost si otevřít přenos z Londýnské, který najdete na youtube kanálu  a nebo přenos bohoslužby ze Smíchova, který najdete na odkazu bohosluzbyonline.