OZNÁMENÍ SBORU


Aktualizován rozpis kázání na 3.čtvrtletí


Na novoroční bohoslužbě 22.1.2022 byl vytažen sborový verš pro rok 2022 a je z knihy Sofoniáš 3,17:

„Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed tebe – hrdina, jenž tě zachrání.Šťastně se bude z tebe veselit,až tě svou láskou obnoví;zajásá nad tebou samou radostí“


Na členském shromáždění konaném dne 22.ledna 2022 byl sborem odsouhlasen náhvrh jmenovacího výboru na obsazení jednotlivých funkcí v našem sboru pro následující dva roky:
starší sboru: Radek Veselý
tajemník: Jiří Klempera ml.
vedoucí Křesťanského domova: Petra Pircová
vedoucí sobotní školy: Karel Klíma
pokladník: Monika Klemperová
vedoucí misie: Josef Hrdinka
aj.


Ti z vás, kdo mají možnost sledovat přenos bohoslužby na internetu, stále je možnost si otevřít přenos z Londýnské, který najdete na youtube kanálu  a nebo přenos bohoslužby ze Smíchova, který najdete na odkazu bohosluzbyonline.