Oznámení sboru:
 

19.1.2019

 

Následující sobotu 19.1.2019 se uskuteční novoroční bohoslužba s rozdáváním novoročních záložek s veršíky
   

 

Ze života sboru:

v neděli 18.2.2018 zemřela ve věku nedožitých 96 let naše nejstarší sestra, členka našeho sboru,  Marie Zelenková. I v tomto požehnaném věku navštěvovala náš sbor pravidelně a vždy svým úsměvem v první řadě vnášela do našeho společenství pozitivní energii.

 
Na novoroční bohoslužbě byl vytažen verš pro sbor pro rok 2018:
Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha (Matouš 5,8)

A Petra vytáhla verš pro sobotní školku:
Já miluji ty, kdo milují mne, ti, kdo mě hledají, mě jistě naleznou (Přísloví 8,17)
 

V sobotu 11.2.2017 oslavil bratr Drobný 90. narozeniny. Přejeme Boží požehnání.
 
Na žádost s. Holečkové bylo v říjnu 2016 převedeno její členství na sbor Vinohrady.
 
14. září 2013 byl uveden do funkce kazatele našeho sboru Michal Balcar.
S lítostí oznamujeme, že v pátek 8. února 2013 zemřela po dlouhé nemoci ve věku nedožitých 90 let sestra Ludmila Drobná.
Stála při zrodu našeho sboru Spořilov před více jak 20. lety. Každou sobotu jsme jí mohli vidět po boku svého manžela v prvních řadách našeho sboru. A to i v nedávné době, kdy jí už zdraví nedovolilo takovou aktivitu.
 
Na novoročním rozdávání veršů na záložkách pro rok 2013 byl vytažen verš pro sbor:
"Hospodinovým podílem je jeho lid, vyměřeným dílem jeho dědictví je Jákob." (5. Moj 32,9)

verš dětské školky:
"Já miluji ty, kdo milují mne, a kdo mě za úsvitu hledají, naleznou mne.
Bohatství a čest jsou u mne, ustavičný dostatek i spravedlnost.
Mé ovoce je lepší než ryzí a čisté zlato, má úroda je nad výborné stříbro.
" (Přísloví 8,17-19)

a verš pro sobotní školu:
 "Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém,uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu." (Juda 20-21)

 

22. září 2012 byl na slavnostní bohoslužbě jmenován kazatelem našeho sboru Josef Hrdinka. Dále jsme se rozloučili s naším dosavadním kazatelem Radomírem Jonczy. Tento stav je pouze přechodný na dobu přibližně jednoho roku.
 
Po delší době opět můžeme oznámit narození potomka v našem sboru. Vítáme mezi námi Tobiáše Veselého, který se narodil 20.3.2012, přejeme Boží požehnání
 
Na novoročním rozdávání veršů na záložkách pro rok 2012 byl vytažen verš pro sbor:
"Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný" (Žid. 10,23)
 
Od 19. září 2011 je oficiálně kazatelem našeho sboru Roman Hampacher. Bude vykonávat tuto funkci jako kazatel v nástupní praxi pod dohledem Radomíra Jonczyho. Blahopřejeme mu a přejeme Boží požehnání v jeho činnosti.
 
Od června 2011 jsou internetové stránky umístěny na nové adrese: chodov.casd.cz.
Adresa tak teď více vystihuje umístění našeho sboru a nachází se zde prostor pro další rozvoj našich internetových stránek.
Další důležitou změnou je změna emailové adresy. Nyní již používejte pouze email: chodov@casd.cz
 
Na novoroční bohoslužbě byl 8.ledna 2010 vytažen verš sboru pro rok 2011, který zní:  Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.(Koloským 2; 6-7)
Dále byl vytažen verš pro sobotní školu: Žalm 119.27 a verš pro dětskou školku: Přísloví 3.26
 
Náš sbor oslavil na podzim roku 2010 20 let svého trvání. Při této příležitosti se konala slavnostní bohoslužba, kde se promítaly staré fotky a vzpomínalo se. Na pár fotografií se můžete podívat v naší fotogalerii.
Byla také promítnuta prezentace  "20 zastavení spořilovského sboru", kterou si zde můžete stáhnout (13Mb).
 
Na novoroční bohoslužbě 16.1.2010 byl vytažen verš sboru pro rok 2010 který zní: "Jeho Pán mu odpověděl: Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána" (Mt 25,21).
Dále byly vytaženy verše pro Křesťanský domov - Iz 46,4 a pro dětskou školku - Exodus 20,12
 

 

 

 

 

 

 

MIKE © 2019